تعرفه طراحی وب سایت

مدیر

برای سفارش طراحی سایت ، شما می توانید یک از بسته های زیر را انتخاب نمائید . در صورتی که بسته های زیر برای نیاز شما مناسب نیست می توانیم  طراحی سایت را بر اساس نیاز های شما انجام دهیم و امکاناتی که شما می خواهید را در آن قرار دهیم .

بسته پایه

 

بسته استاندارد :

 

بسته پیشرفته :

 

در تمامی بسته بخش مدیریت وجود دارد و شما به راحتی می توانید خودتان مطالب سایت را تغییر دهید و به روزرسانی نمائید .

قیمت بسته ها فقط برای تنها یک زبان می باشد و برای اضافه کردن هر یک از زبانهای دیگر مانند انگلیسی ، عربی و ... به ازای هر زبان 50 درصد به مبلغ اضافه خواهد شد.